Vetenskapsklubben: Kulttuurihistoriallinen tiede kohtaa taiteen

Tiedekahvil

Kuva: Anne Haapanen

Konsten har varit en del av kulturhistoriska studier under långa tider både som forskningsobjekt, som forskningsmetod och som inspiration för forskning. På vilka sätt studerar och skapar kulturhistoriska studier konst? Hur kan det fenomen i det förflutna studeras med hjälp av skapande av konst? Kan konst fungera som ett verktyg för att popularisera kunskap om historien?

På plats för att diskutera relationen mellan kulturhistoria och konst är FD, forskare Karoliina Sjö och FD, forskare i kulturhistoria och facklitterära författaren Hanna-Reetta Schreck. Diskussionen leds av ordföranden för Kulttuurihistorian seura, professor Hannu Salmi. Värd för Vetenskapsklubben i oktober är Kulttuurihistorian seura.

Vetenskapsklubbarna arrangeras av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD).  Programinnehållet står VSD:s medlemsföreningar för och Alumnföreningen deltar i samarbetet. Klubbarna arrangeras denna säsong i Vetenskapscafeet i Vetenskapernas hus och bandas in. Inbandningen publiceras dagen efter i form av podcaster på Tiederadio-kanalen i SoundCloud och Spotify.

Onsdag 11.10.2023 klockan 17-18, Vetenskapernas Hus, Tiedekahvila (Kyrkogatan 6).