Vetenskapsklubben: de alltid aktuella litterära klassikerna

Tiedeklubi

Trots att litterära klassiker har exkluderats ur skolornas läroplaner och ersatts av aktuellare material så betonas klassikernas vikt för självkännedom, analytiskt tänkande och utvecklande av empatiförmågan. Varför lönar det sig att läsa klassiker och via vilka perspektiv närmar sig litteraturforskningen i dag klassikerna? Vetenskapsklubben i april ordnas av Litteraturforskarsällskapet i Finland och diskussionämnet är litteraturens ”evergreens”. Talare är litteraturforskare FD Maria Laakso och docenten i allmän litteraturvetenskap Sanna Nyqvist.

Vetenskapsklubbarna arrangeras under Vetenskapliga samfundens delegations ledning. Under våren 2022 arrangeras vetenskapsklubbarna i bokhandeln Rosebud Sivullinen (Kajsaniemigatan 5). På vårens vetenskapsklubbar diskuteras förutom ungdomars påverkningsmöjligheter även läsande och forskande i litterära klassiker och välmående i ett samhälle med åldrande befolkning. Ansvariga för programmet är Nuorisotutkimusseura, Litteraturforskarsällskapet i Finland och SustAgeable-hanke. Även Alumnföreningen vid Helsingfors universitet deltar i samarbetet. Evenemangen bandas in och publiceras som podcaster lite efter själva evenemanget på Tiederadio-kanalen i SoundCloud och Spotify.

Vetenskapsklubbarna har fritt inträde, med platsantalet är begränsat.  Det är inte möjligt att följa vetenskapsklubbarna via direktsändning.

Onsdagen den 20.4.2022 kl. 17-18, Rosebud Sivullinen – bokhandeln (Kajsaniemigatan 5).


Liknande händelser


Kuva: Anne Haapanen

Vetenskapsklubben: Kulttuurihistoriallinen tiede kohtaa taiteen

Konsten har varit en del av kulturhistoriska studier under långa tider både som forskningsobjekt, som forskningsmetod och som inspiration för forskning. På vilka sätt studerar och skapar kulturhistoriska studier konst? Hur kan det fenomen i det förflutna..
Kuva: Anne Haapanen

Vetenskapsklubben: Metsäkato Suomessa

Avskogning i Finland har ansetts vara något som hände i det förgångna. Finlands skogsareal minskar dock hela tiden. Vad är orsaken till den nuvarande avskogningen i Finland? Hotar avskogning våra kolsänkor? Vilka är effekterna på den biologiska mångf..