Vetenskapsklubben: Röstande, konsumtionsval eller klimatstrejk?

Tiedeklubi

Harva nuori on kestävän kehityksen suhteen välinpitämätön, mutta nuorten välillä on eroja. Millaisia ympäristötunteita nuorilla on? Millaiset nuoret pitävät ilmastolakkoa ja suoraa toimintaa tehokkaana vaikuttamisena? Mitä mieltä nuoret ovat talouskasvun välttämättömyydestä? Nuorisotutkimusseuran järjestämällä maaliskuun Tiedeklubilla professori Päivi Honkatukia ja Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija Tomi Kiilakoski keskustelevat kestävästä kehityksestä maaliskuussa ilmestyvän Nuorisobarometrin 2021 pohjalta.

Vetenskapsklubbarna arrangeras under Vetenskapliga samfundens delegations ledning. Under våren 2022 arrangeras vetenskapsklubbarna i bokhandeln Rosebud Sivullinen (Kajsaniemigatan 5). På vårens vetenskapsklubbar diskuteras förutom ungdomars påverkningsmöjligheter även läsande och forskande i litterära klassiker och välmående i ett samhälle med åldrande befolkning. Ansvariga för programmet är Nuorisotutkimusseura, Litteraturforskarsällskapet i Finland och SustAgeable-hanke. Även Alumnföreningen vid Helsingfors universitet deltar i samarbetet. Evenemangen bandas in och publiceras som podcaster lite efter själva evenemanget på Tiederadio-kanalen i SoundCloud och Spotify.

Vetenskapsklubbarna har fritt inträde, med platsantalet är begränsat.  Det är inte möjligt att följa vetenskapsklubbarna via direktsändning.

Onsdagen den 23.3.2022 kl. 17-18, Rosebud Sivullinen – bokhandeln (Kajsaniemigatan 5).