Vetenskapsklubben: Mitä on estetiikan tutkimus?

Kuva: Anne Haapanen

Kuva: Anne Haapanen

På Vetenskapsklubben i september får man möjligheten att höra vad annat än bara visuell skönhet som undersöks inom vetenskapsgrenen estetik. Läs mera om programmet här (på finska).

Vetenskapsklubbarna arrangeras av Vetenskapliga samfundens delegation. För programinnehållet under hösten 2022 ansvarar Suomen Estetiikan Seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura och Suomen Pelitutkimuksen Seura. Alumnföreningen deltar också i samarbetet. Evenemangen arrangeras i bokhandeln Rosebud Sivullinen och de bandas in som podcaster. Podcasten publiceras några dagar efter evenemanget på Tiederadio-kanalen i Soundcloud och Spotify.

Onsdagen den 14.9.2022 klockan 17-18, Rosebud Sivullinen -bokhandeln (Kajsaniemigatan 5).