Vetenskapsklubben: Mitä on estetiikan tutkimus?

Kuva: Anne Haapanen

Kuva: Anne Haapanen

På Vetenskapsklubben i september får man möjligheten att höra vad annat än bara visuell skönhet som undersöks inom vetenskapsgrenen estetik. Läs mera om programmet här (på finska).

Vetenskapsklubbarna arrangeras av Vetenskapliga samfundens delegation. För programinnehållet under hösten 2022 ansvarar Suomen Estetiikan Seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura och Suomen Pelitutkimuksen Seura. Alumnföreningen deltar också i samarbetet. Evenemangen arrangeras i bokhandeln Rosebud Sivullinen och de bandas in som podcaster. Podcasten publiceras några dagar efter evenemanget på Tiederadio-kanalen i Soundcloud och Spotify.

Onsdagen den 14.9.2022 klockan 17-18, Rosebud Sivullinen -bokhandeln (Kajsaniemigatan 5).


Liknande händelser


Kuva: Arno de la Chapelle

Vetenskapsklubben: Kan vi vara riktigt sysslolösa?

Att vara arbetsam och att utveckla sig ses som dygder, vila, semester och sysslolöshet verkar mera ses som saker som upprätthåller arbetsförmågan. Aversionen gentemot lättja och att lata sig har en lång historia som kan spåras till upplysningstidens t..