KOMMANDE ALUMNRESOR

Skottlanti

  • 21.-28.9.2022 Skottland
  • 19 – 29.11.2022 Israel och Palestina
  • Sydkorea och Japan våren eller hösten 2023

Resebroschyrerna publiceras under våren 2022. Du kan informera om ditt intresse för resan till resebyrån: alumni@axtours.fi eller +358 40 483 4950.

(Uppdaterad 25.3.2022)