Styrelsen 2020

Alumnföreningens styrelse ansvarar för verkställandet av föreningens strategi. Till styrelsen hör 12 medlemmar från olika samhällsbranscher. Styrelsens medlemmar väljs under föreningens årsmöte för en mandatperiod på två år. Styrelsen utser arbetsgrupper för kommunikation-, program-, medlemsrekrytering- och ekonomi samt tillsätter även vid behov olika utskott.

Antti Arjava

Antti Arjava är överombudsman på Finska Kuluturfonden och alumn från humanistiska fakulteten.

Jan Schugk

Jan Schugk är överläkare på försäkringsbolaget Varma och alumn från medicinska fakulteten.

Marjo Nurminen

Marjo T. Nurminen är författare av facklitteratur, vetenskapsjournalist och arkeolog. Nurminens verk Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen vann Finlandiapriset i Facklitteratur 2008. Nurminen är alumn från humanistiska fakulteten.

Päivi Korpisaari

Päivi Korpisaari är professor i kommunikationsrätt vid Helsingfors universitet. Päivi Korpisaari är alumn från juridiska fakulteten.

Pekka Sauri

Pekka Sauri

Pekka Sauri är Professor of Practice vid Helsingfors universitet och alumn från humanistiska fakulteten.

Reidar Wasenius

Alumnföreningens styrelseordförande Reidar Wasenius är Chief Creative Officer för  Breaks Finland Oy. Wasenius är alumn i statsvetenskap.

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi är pro-rektor emerita vid Helsingin Normaalilyseo och alumn från pedagogiska fakulteten.

Sole Molander

Styrelsemedlem Sole Molander är filosofie doktor, entreprenör på The JuicePLUS+ Company ApS och alumn från statsvetenskapliga fakulteten.

Tarja Kohila

Filosofie doktor Tarja Kohila är alumn från veterinärmedicinska fakulteten.

Tuomas Salusjärvi

Tuomas Salusjärvi är EVP of Business and Development på Valio och är alumn i  bio- och miljövetenskaper.

Tuula Honkanen-Buzalski

Tuula Honkanen-Buzalski är Veterinärmedicine doktor och arbetar som konsult och styrelseordförande för TLBona Oy. Hon är även medlem i International Women’s Forums (IWF) Finlands styrelse. Honkanen-Buzalski har tidigare fungerat som direktör för Eviras avdelning för forskning och laboratorium. Hon är alumn från veterinärmedicinska fakulteten. Hennes eget område är de djursjukdomar som påverkar livsmedelssäkerhet.

Honkanen-Buzalski strävar efter att motverka ett av världens allvarligaste hälsohot, att minska på överanvändningen av antibiotika inom djurproduktion. Ett annat viktigt mål för henne är att främja kvinnors karriärmöjligheter speciellt inom ledande positioner, vilket hon arbetar för genom att sitta i styrelsen för IWF Finland.

Ville Aula

Ville Aula är doktorand vid London School of Economics and Political Science och alumn i statsvetenskaper.