Styrelsen 2020

Alumnföreningens styrelse ansvarar för verkställandet av föreningens strategi. Till styrelsen hör 12 medlemmar från olika samhällsbranscher. Styrelsens medlemmar väljs under föreningens årsmöte för en mandatperiod på två år. Styrelsen utser arbetsgrupper för kommunikation-, program-, medlemsrekrytering- och ekonomi samt tillsätter även vid behov olika utskott.

Antti Arjava

Antti Arjava

Antti Arjava är överombudsman på Finska Kulturfonden och alumn från humanistiska fakulteten.

Reidar Wasenius

Reidar Wasenius

Alumnföreningens styrelseordförande Reidar Wasenius är Chief Creative Officer för  Breaks Finland...

Marjo Nurminen

Marjo Nurminen

Marjo T. Nurminen är författare av facklitteratur, vetenskapsjournalist och arkeolog. Nurminens...

Antti Arjava

Antti Arjava

Antti Arjava är överombudsman på Finska Kuluturfonden och alumn från humanistiska fakulteten.

Ville Aula

Ville Aula

Ville Aula är doktorand vid London School of Economics and Political Science och alumn i...

Tuula Honkanen-Buzalski

Tuula Honkanen-Buzalski

Tuula Honkanen-Buzalski är Veterinärmedicine doktor och arbetar som konsult och styrelseordförande...

Tarja Kohila

Tarja Kohila

Filosofie doktor Tarja Kohila är alumn från veterinärmedicinska fakulteten.

Päivi Korpisaari

Päivi Korpisaari

Päivi Korpisaari är professor i kommunikationsrätt vid Helsingfors universitet. Päivi Korpisaari...

Sole Molander

Sole Molander

Styrelsemedlem Sole Molander är filosofie doktor, entreprenör på The JuicePLUS+ Company ApS och...

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi är pro-rektor emerita vid Helsingin Normaalilyseo och alumn från pedagogiska...

Tuomas Salusjärvi

Tuomas Salusjärvi

Tuomas Salusjärvi är EVP, Growth Business and R&D på Valio och är alumn i  bio- och...

Pekka Sauri

Pekka Sauri

Pekka Sauri är Professor of Practice vid Helsingfors universitet och alumn från humanistiska...

Jan Schugk

Jan Schugk

Jan Schugk är överläkare på försäkringsbolaget Varma och alumn från medicinska fakulteten.