Kristina Ranki

Kristina Ranki crop

FD Kristina Ranki är historiker, ombudsman för Niilo Helanders stiftelse och alumn från humanistiska fakulteten.

Hon är filosofie doktor i historia. Hon verkar som ombudsman i Niilo Helanders stiftelse, som föreläsare i HU:s Valmistaudu väitökseen-skolning och i Statskalenderns redaktionsråd. Tidigare har hon arbetat för Helsingfors universitet som doktorand och handledare, forskardoktor i Europas historia, timlärare och koordinator för flera akademiska jubileums- och minneskommittéer samt senast som projektchef för Promotionens jubelår 2023 i enheten för kommunikation och sämhällsrelationer. I sitt arbete som Mannerheim-museets chef förenade hon museiverksamheten med universitetsundervisning.

Ranki har en bred erfarenhet av Helsingfors universitet som en del av dess personal, ansvarsperson för gemenskapsprojekt och som en aktiv alumn, för vilken Universitetet är Helsingfors och Finlands centrala aktör såväl i historien som i nutiden.