Ainejärjestöjen alumni- ja työelämävastaavat

Työelämä- ja alumniasioista kiinnostuneille on vuonna 2015 perustettu Facebookissa HYY:n työelämä ja alumnit -niminen ryhmä, jossa on 370 jäsentä. Ryhmän tarkoituksena on toimia alustana ajatuksenvaihdolle HYY :n piirissä toimivien opiskelijajärjestöjen työelämäja alumnivastaaville sekä HYY :n ja Alumniyhdistyksen toimijoille. Ryhmässä on jaettu tietoja niin ajankohtaisista työelämätapahtumista kuin järjestösektorin avoimista työpaikoista. Ryhmä mahdollistaa eri sektorin toimijoiden kohtaamisen ja keskustelun ajankohtaisista työelämän ilmiöistä.