Alumnit harjoittelupaikojen tarjoajina

Vuonna 2012 valmistuneista Helsingin yliopiston alumneista 17 % työskenteli pienessä tai keskisuuressa yrityksessä viisi vuotta valmistumisensa jälkeen. Pk-sektori oli vuonna 2017 yliopistonuraseurantakyselyn mukaan toiseksi suurin työllistäjä kuntasektorin jälkeen. Tästä syystä yliopiston urapalvelut tiivistää vuonna 2019 yhteistyötä pk-yritysten kanssa, jotta opiskelijat tutustuisivat niihin potentiaalisina työnantajina jo opiskeluaikana. Samalla yritysten tieto yliopisto-opiskelijoiden monipuolisesta osaamisesta lisääntyy.

Keväällä 2019 käynnistyvän Think Career -harjoitteluohjelman tavoitteena on löytää Helsingin yliopiston opiskelijoille uusia työharjoittelumahdollisuuksia pk-yrityksistä ja järjestöistä. Työharjoittelulla on parhaimmillaan suuri merkitys opiskelijan asiantuntijuuden, työelämätaitojen sekä urasuunnitelmien kehittymiselle. Ajoittain opiskelijat myös löytävät pysyvämmän työpaikan harjoittelujakson kautta. Työnantajalle Helsingin yliopiston opiskelijat tarjoavat mahdollisuuden saada työyhteisöön uudenlaista näkökulmaa sekä ajankohtaista tietoa yliopistosta. Think Career -harjoitteluohjelmassa on mukana 12 työnantajaa ja 14 harjoittelupaikkaa. Koska suurin osa ohjelman yrityksistä palkkaa harjoittelijan ensimmäistä kertaa, tukee yliopiston urapalvelut työnantajia harjoittelijoiden rekrytoinnissa ja ohjaamisessa.

Lue lisää yhteistyömahdollisuuksista verkkosivuiltamme helsinki.fi/tyonantajapalvelut ja ota yhteyttä yliopiston urapalveluihin osoitteeseen employerservices@helsinki.fi