Opiskelijoiden työllistyminen ja työelämätaidot

Alumniyhdistys tukee opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä ja työelämätaitojen kehittymistä mm. erilaisten työelämään ja uraan liittyvien tapahtumien kautta, joiden järjestämisessä tehdään yhteistyötä yliopiston ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

Yhdistys myös tarjoaa alumneille mahdollisuuden erilaisten hankkeiden kautta auttaa omalla asiantuntemuksellaan yliopisto-opintojen työelämärelevanssin kehittämisessä ja opiskelijoiden työllistymisen tukemisessa. Keskeinen osa tätä on Alumni Ambassador -palvelu, minkä lisäksi Alumniyhdistyksen omassa LinkedIn-ryhmässä jaetaan työpaikka- ja työnhakuvinkkejä.