2009 Claes Andersson

Kirjailija, psykiatri, LL Claes Andersson on Vuoden Alumni 2009

Claes Andorssonin mukaan Suomen yliopistolaitoksella on ollut merkittävä rooli talouden ja ammattiosaamisen kehittäjänä sekä yhteiskunnan tasa-arvoistamisessa. Yliopiston yhtenä tehtävänä on perinteisesti ollut myös kaiken autoritaarisen vallankäytön vastustaminen.

Vaikuttaa huolestuttavasti siltä, että käynnissä olevissa yliopistoreformeissa yleissivistävä yliopisto aiotaan muuttaa markkinariippuvaiseksi elinkeinoelämän tuotantolaitokseksi.