Alumn-mail

kultareunakuva_2000px_MV_SVE

Efter utexaminering från Helsingfors universitet eller efter att anställningen avslutats upphör också din rätt att använda e-postadressen helsinki.fi.

Efter att du har anmält dig som alumn kan du i stället få en e-postadress för alumner som har formen fornamn.efternamn@alumni.helsinki.fi. Lägg märke till att alumni-e-postadressen är en adress för vidarebefordran. Den innehåller ingen e-postlåda och dina gamla e-postmeddelanden förmedlas inte dit automatiskt.