Sweden Alumni Club

Sverige och Finland har inte bara en gemensam historia utan de förenas också av Östersjön. Det verkar emellertid vara lättare att ta sig västerut än österut över östersjön. Det gäller såväl mobilitet bland studerande som forskare. Det är fler sökande från Finland till Sverige än vice versa. Sweden Alumni club i Stockholm inrättades för att jämna ut det skeva förhållandet.

Snart trettio års erfarenhet i Sverige har påvisat behovet av ökad kännedom och kunskap om Finland på många områden. Jag tror att den nyinrättade lokalklubben kan göra mycket här, säger dess ordförande för styrelsen 2019 Kate Sevón.

”Vårt mål är att fungera som lokala ambassadörer för Helsingfors universitet i sverige och sprida kunskap om det akademiska finland. vi berättar om vilka möjligheter det finns att studera vid Helsingfors universitet – även på svenska, något som många inte känner till.”