Hallitus 2021

Alumniyhdistyksen strategian toteuttamisesta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kaksitoista vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemaa, eri aloja edustavaa jäsentä. Hallitus valitsee viestintä-, ohjelma-, jäsenhankinta- ja taloustyöryhmät ja asettaa tarvittaessa toimikuntia.

Tarja Kohila

Tarja Kohila

FT Tarja Kohila on eläinlääketieteellisen tiedekunnan alumni.

Jan Schugk

Jan Schugk

Alumniyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jan Schugk on Varman ylilääkäri ja lääketieteellisen...

Antti Arjava

Antti Arjava

Antti Arjava on Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies ja humanistisen tiedekunnan alumni.

Ville Aula

Ville Aula

Ville Aula on London School of Economics and Political Sciencen väitöskirjatutkija ja...

Riikka Heikinheimo

Riikka Heikinheimo

Riikka Heikinheimo on Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja ja matemaattis-luonnontieteellisen...

Eero Kärki

Eero Kärki

Eero Kärki on oikeustieteen maisteri ja oikeustieteellisen tiedekunnan alumni. Hän työskentelee...

Kristiina Mukala

Kristiina Mukala

Kristiina Mukala on lääketieteen tohtori ja lääketieteellisen tiedekunnan alumni. Hän on...

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi on filosofian tohtori kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja filosofian maisteri...

Marjo T. Nurminen

Marjo T. Nurminen

Alumniyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Marjo T. Nurminen on tietokirjailija, tiedetoimittaja...

Tuomas Salusjärvi

Tuomas Salusjärvi

Tuomas Salusjärvi on Valion Growth Business and R&D:n johtaja bio- ja ympäristötieteellisen...