Styrelsen 2021

Alumnföreningens styrelse ansvarar för verkställandet av föreningens strategi. Till styrelsen hör 12 medlemmar från olika samhällsbranscher. Styrelsens medlemmar väljs under föreningens årsmöte för en mandatperiod på två år. Styrelsen utser arbetsgrupper för kommunikation-, program-, medlemsrekrytering- och ekonomi samt tillsätter även vid behov olika utskott.

Jan Schugk

Jan Schugk

Jan Schugk är ordförande i Alumnföreningens styrelse och överläkare på försäkringsbolaget Varma....

Jan Schugk

Jan Schugk

Jan Schugk är ordförande i Alumnföreningens styrelse och överläkare på försäkringsbolaget Varma....

Marja-Liisa Niinikoski

Marja-Liisa Niinikoski

Marja-Liisa Niinikoski är viceordförande i Alumnföreningens styrelse. Hon är verkställande...

Antti Arjava

Antti Arjava

Antti Arjava är överombudsman på Finska Kulturfonden och alumn från humanistiska fakulteten.

Ville Aula

Ville Aula

Ville Aula är doktorand vid London School of Economics and Political Science och alumn från...

Riikka Heikinheimo

Riikka Heikinheimo

Riikka Heikinheimo är direktör på Finlands näringsliv rf. Hon är fil.dr i molekylgenetik, Sveriges...

Ville Aula

Ville Aula

Ville Aula är doktorand vid London School of Economics and Political Science och alumn från...

Jaakko Heinimäki

Jaakko Heinimäki

Jaakko Heinimäki är ledare för finska sjömanskyrkan i Benelux-länderna. Han är alumn från...

Tarja Kohila

Tarja Kohila

Filosofie doktor Tarja Kohila är alumn från veterinärmedicinska fakulteten.

Eero Kärki

Eero Kärki

Eero Kärki är magister i juridik och alumn från juridiska fakulteten. Han arbetar som General...

Kristiina Mukala

Kristiina Mukala

Kristiina Mukala är med.dr 1981 HU. Medicinalråd, Social- och hälsovårdsministeriet.

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi är filosofie doktor från pedagogiska fakulteten och filosofie magister från...

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi är pro-rektor emerita vid Helsingin Normaalilyseo och alumn från pedagogiska...

Marjo Nurminen

Marjo Nurminen

Marjo T. Nurminen är ordförande i alumnföreningens styrelse. Hon är författare av facklitteratur,...

Tuula Honkanen-Buzalski

Tuula Honkanen-Buzalski

Tuula Honkanen-Buzalski är Veterinärmedicine doktor och arbetar som konsult och styrelseordförande...

Tuomas Salusjärvi

Tuomas Salusjärvi

Tuomas Salusjärvi är EVP, Growth Business and R&D på Valio och är alumn i  bio- och...