ALUMNI AMBASSADOR -TJÄNSTEN

Hur fungerar Alumni Ambassador-verksamheten

Studenter och frivilliga alumner går med i tjänsten på Alumnföreningens hemsidor. Båda parter får sedan exakta anvisningar om hur de skall tillvägagå.

Studenten känner igen alumnen genom texten på hens LinkedIn profilsida, och skickar ett meddelande åt alumnen enligt de givna anvisningarna. Alumnföreningen koordinerar verksamheten för att se till att ingen alumn belastas för mycket, och söker vid behov upp en ny alumn åt studenten om den första inte har tid att svara.

Alumnkontoret kontrollerar att alla som är med i tjänsten är nuvarande eller före detta studenter på Helsingfors universitet. Alumnföreningen fungerar som en aktiv mellanhand och som stödpunkt i Alumni Ambassador -verksamheten.

Hur hittar jag Alumnförenongens LinkedIn-grupp?

Besök Alumnföreningen vid Helsingfors universitetes företagssida på LinkedIn och ansök till den slutna LinkedIn-gruppen. Du hittar den under ”About” i menyn till vänster.

Alumn: Om du inte har ansökt om medlemsskap till Alumnföreningen, gör det här innan du ansluter dig till gruppen.

Student: Nuvarande studenter vid Helsingfors universitet kan ansluta sig till den slutna gruppen utan medlemsskap i Alumnföreningen för att hitta alumnambassadörer och arbetsmöjligheter.

Innan godkännande kontrolleras medlemskap och aktiv studerandestatus.

 

Studerande, kom med här!

Med hjälp av Alumni Ambassador -tjänsten kan du ta kontakt med våra ambassadörer, d.v.s. alumner som vill hjälpa studenter hitta sysselsättning. Att gå med i verksamheten är gratis för studerande och kräver inte medlemskap i Alumnföreningen.

1.  Kom med i tjänsten genom den nedanstående länken.
2.  Vänta på godkännande och ytterligare anvisningar från Alumnkontoret.

Välj din Alumni Ambassador här

TEO­LO­GISKA FAKULTETEN

Alumn i teologi, Noora Isoranta, HR coordinator, Nuori Kirkko ryLinkedIn-profil
”I’d be happy to help recognizing and shaping one’s talent and skills”

Alumn i teologi, Janne Keränen, intressentgrupp chef, Finska MissionssällskapetLinkedIn-profil
”I’d be happy to help students to bring out their know-how in a way that appeals to employers.”

Alumn i teologi, Karolina Kouvola, journalist / tohtoriopiskelija, Esbo stadsmuseumLinkedIn-profil

Alumn i teologi, Markku Kotila, verkställande direktör, Finska BibelsällskapetLinkedIn-profil

Alumn i teologi, Karoliina Pakkanen, utbildningsplanerare, Helsingfors universitets juridiska fakultetLinkedIn profil
”Mina styrkor ligger i arbete som inte har att göra med kyrkan eller undervisning. Jag kan också hjälpa dig utveckla dina färdigheter i arbetslivet.”

Alumn i teologi, Sari VapaavuoriLinkedIn-profil

JURIDISKA FAKULTETEN

Alumn i juridik, Taisto Hujala, CEO, Hujala Law, LinkedIn-profil
”My strenghts are juridical knowledge and negotiation, performance, training and writing skills. I have also had a long career in the finance field.”

HU­MA­NIS­TI­SKA FAKULTETEN

Alumn från humanistiska fakulteten, Arja Suominen, vice generaldirektör, FinnairLinkedIn-profil

Alumn i Archaeology, Jesper Wallenius, Information Service Specialist, The National Land Survey of FinlandLinkedIn-profil

Alumn i konsthistoria och pedagogik, Riikka Haapalainen, föreläsare, Aalto UniversityLinkedIn-profil

Alumn i engelsk översättning och tolkning, Suvi Seikkula, projektledare, Bellcrest Translations LtdLinkedIn-profil

Alumn i historia, Michaela Bränn, företagare och Research Coordinator, Bränn&Bränn och Helsingfors universitetLinkedIn profile
”I can advice on things related to entrepreneurship.”

Alumn i historia, Tapio Heiskari, expert inom utbildningspolitik, Suomen ylioppilaskuntien liittoLinkedIn-profil

Alumn i historia, Katri Korolainen, kommunikationschef, Nuori kirkko ryLinkedIn-profil

Alumn i historia, Anniina Kuronen, programdirektör, Vlerick Business School, BelgiumLinkedIn-profil
”Jag är intresserad av att hjälpa studerande på deras väg att bli internationella experter.”

Alumn i historia, Mikko Myllykoski, upplevelseledare, HeurekaLinkedIn-profil

Alumn i historia, Pia Österman, verkställande direktör, Helsingfors universitets alumnföreningLinkedIn-profil

Alumn i musikvetenskap, Helen Metsä, back office och projekt koordinator, StillArt OyLinkedIn-profil
”Jag diskuterar gärna karriärmöjligheter för generalister och delar gärna med mig om mina erfarenheter i att använda sociala medier som ett verktyg för att hitta jobb.”

Alumn i germansk filologi, Anni Siltanen, Advisor, Kemianteollisuus ry, Board Chair, AFS & EFILLinkedIn-profil
”Mina styrkor är att bygga nätverk, utbildningsfrågor och internationalitet.”

Alumn i fransk filologi, Katju Helminen, HR specialist, LinkedIn profile
”My strength is my international career.”

Alumna i genusvetenskap, Tuuli Vuori, kommunikation och påverkan spesialist, Finlands FredsförbundLinkedIn-profil
”I can especially help with questions related to work in organizations.”

MA­TE­MATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Alumn i geografi, Teemu Hentunen, alumni analyytikko, King Abdullah University of Science and Technology, LinkedIn-profil
”Jag är redo att svara på frågor speciellt gällande en internationell karriär.” 

Alumn i datavetenskap, Laura Karhu, UX Designer, Tori.fiLinkedIn-profil
”Haluan rohkaista erityisesti naisia (mutta myös kaikkia muita) it-alalla, että kaikille löytyy sopiva osa-alue teknisestäkin maailmasta.”

Alumn i datavetenskap, Aaron Ding, Assistant Professor, TU DelftLinkedIn-profil
”Glad to share international opportunities and perspectives with our students at University of Helsinki.”

Alumn i datavetenskap, Sebastian Sonntag, Chief Technology Officer, NetradarLinkedIn profile

MEDICINSKA FAKULTETEN

Alumn i medicin, Kati Myllymäki, verkställande direktör, Finska LäkarförbundetLinkedIn profile
”Jag kan hjälpa med att utveckla administrativa färdigheter och ledarkunskaper.”

BIO- OCH MILJÖVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Alumn i Molecular Biosciences, Snehadri Sinha, teknisk assistent, EV CoreLinkedIn-profil

Alumn i livsvetenskap, Carmela Kantor-Aaltonen, direktör, Finnish Bioindustries, Senior Advisor, Kemianteollisuus ryLinkedIn-profil
Jag har haft en lång karriär både på universitetet och i den tredje sektorn, och är redo att dela med mig av den erfarenhet jag fått. Jag har en syn på hurdana färdigheter arbetsgivare letar efter.”

PEDAGOGISKA FAKULTETEN

Alumn i pedagogik, Riitta Hiltunen, Development manager, Government ICT Centre ValtoriLinkedIn-profil

Alumn i pedagogik, Kirsi Santala, klasslärare, Tusby kommunLinkedIn-profil

Alumn i pedagogik, Nelli Rovamaa, HR Specialist, VALA GroupLinkedIn-profil

Alumn i pedagogik, Marika Weckström, HR & Recruitment Lead, CodentoLinkedIn-profil

STATSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Alumn i filosofi, Ville Tura, marknadsföringschef, KTC Finland OyLinkedIn profile
”A lot of students in their final stages might have doubts whether their studies will be useful in their career or not. I can also help by reading and commenting CVs and application letters.”

Alumn i nationalekonomi, Uki Lammi, Global Concept Lead, Nordea MarketsLinkedIn-profil
”Mina styrkor som expert har att göra med finansiering:  banker och marknader.  Jag har även erfarenhet av ledningskonsultering.” 

Alumn i nationalekonomi, Anna Mahlamäki, International Business Development Manager, SOLEMO OyLinkedIn-profil

Alumn i nationalekonomi, Jaakko Meriläinen, doktorand, Stockholms universitetLinkedIn-profil

Alumn i nationalekonomi, Lauri Ström, förvaltare, OPLinkedIn-profil
”Jag skulle vilja ge råd i synnerhet om hur man hittar jobb inom finansieringsbranschen.”

Alumn i nationalekonomi, Arto Ojala, Consultant Entrepreneur, AVEPO OyLinkedIn-profil
”Economic policy, labour market policy, municipality policy and entrepreurship are my strenghts.”

Alumn i ekonomi, Eeva Toivonen, ESG Analyst, Kuntarahoitus Oyj,  LinkedIn-profil
”Olen perehtynyt erityisesti kestävän rahoituksen, vastuullisen sijoittamisen, yhteiskuntavastuun, yritysvastuun ja kestävän kehityksen teemoihin. Autan mielelläni ketä tahansa myös esimerkiksi henkilöbrändäyksen kysymyksissä.”

Alumn i Communications and Political Science, Saara Harjula, Deputy Head of Helsinki EU Office & EU Policy Manager, Helsinki EU OfficeLinkedIn-profil

Alumn i Political Science, Peter Seenan, Content Writer and Strategist, FinnairLinkedIn-profil

Alumn från statsvetenskapliga fakulteten, Reidar Wasenius, verkställande direktör, Finnish Business Angels NetworkLinkedIn-profil

Alumn från statsvetenskapliga fakulteten, Sole Molander, företagare, The JuicePLUS+ Company ApSLinkedIn-profil
”Jag hjälper gärna speciellt med frågor som gäller företagande”. 

AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

VETERINÄRMEDICINSKA FAKULTETEN

Alumn i veterinärmedicin, Tuula Honkanen-Buzalski, seniorrådgivare, TLBona Oy, LinkedIn-profil
”Jag kan ge råd i synnerhet om ledarskap och om specialist- och forskarpositioner.” 

SVENS­KA SOCIAL- OCH KOM­MU­NALHÖGS­KO­LAN

Alumn i politices, Jaan Siitonen, politiskt sakkunnig, Svenska BildningsförbundetLinkedIn-profil
”Menestyvä suomalainen puhuu myös ruotsia – Svenska öppnar oförväntade möjligheter.”