Vad är Alumn Ambassadör-tjänsten och hur fungerar den?

AA Mikä on Alumni Ambassador2

Alumn Ambassadörerna är medlemmar i Alumnföreningen som frivilligt hjälper studerande med arbetslivsfrågor, genom att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap. Alumn Ambassadörerna kan bl.a. hjälpa till med att granska meritförteckningar, svara på frågor gällande arbetssökning och yrkesspecifika frågor, stöda studerande i att identifiera sitt kunnande eller rekommendera arbets- och praktikplatser. Tjänsten främjar studerandes sysselsättning genom att erbjuda en möjlighet till kommunikation mellan studeranden och erfarna alumner med låg tröskel, på deltagarnas egna villkor och oberoende av tid och plats.

Alumn Ambassadör-verksamheten är snabbare och lättare än traditionellt mentorskap: alumnen förbinder sig inte till ett långvarigt engagemang och verksamheten förutsätter ingen förhandsutbildning. Alumnerna väljer själva via vilka kanaler de kan kontaktas. Av Alumn Ambassadören krävs det endast en vilja att dela med sig av sina kunskaper till studerande och att man förbinder sig till, att efter bästa förmåga, svara på de frågor man får – om så bara genom att svara ”jag hinner inte hjälpa just nu”. För studerande erbjuder tjänsten mångsidiga synpunkter och specifik hjälp gällande arbetslivsfrågor från alumner med mångsidig erfarenhet och specifik kompetens.

Studerande och frivilliga alumner kan gå med i tjänsten på Alumnföreningens hemsida. Alumnföreningen ser till att alla som deltar i verksamheten är medlemmar i Alumnföreningen eller nuvarande eller nyutexaminerade studerande från Helsingfors universitet. De som ansluter sig till tjänsten får sedan en exakt verksamhetsbeskrivning. På basen av alumnens information om sin arbetskarriär och kompetens väljer den studerande vilken ambassadör hen kontaktar. Efter detta fortsätter alumnen och studeranden att kommunicera på ett för dem lämpligt sätt tills studeranden fått svar på sin fråga.

Målet med Alumn Ambassadör-tjänsten är att studerande och nyutexaminerade kan hitta sysselsättning lättare, snabbare och hitta arbetsplatser som bättre motsvarar deras sakkunskap och utbildning med hjälp av den expertis som aktiva alumner samlat i arbetslivet. En liknande verksamhetsmodell har visat sig fungera bra t.ex. på Harvard, där alumnverksamheten har en lång tradition. Alumnföreningen strävar till att utveckla tjänsten utifrån användarnas erfarenheter och ber alla registrerade alumner och studerande besvara responsblanketten som skickas till alla som deltar i verksamheten.