Mikä on Alumni Ambassador -palvelu ja miten se toimii?

AA Mikä on Alumni Ambassador2

Alumni Ambassadorit ovat vapaaehtoisia Alumniyhdistyksen jäseniä, jotka auttavat opiskelijoita työelämän kysymyksissä oman kokemuksensa ja osaamisensa pohjalta. Alumni Ambassadorit voivat mm. arvioida ansioluetteloita, vastata opiskelijoiden kysymyksiin työnhausta tai alakohtaisesta osaamisesta, auttaa oman osaamisen tunnistamisessa tai vinkata työ- ja harjoittelupaikkoja. Alumni Ambassador -palvelu pyrkii edistämään opiskelijoiden työllistymistä tarjoamalla mahdollisuuden matalan kynnyksen yhteydenpitoon opiskelijoiden ja kokeneiden alumnien välillä heidän omilla ehdoillaan, ajasta ja paikasta riippumatta.

Alumni Ambassador -toiminta on nopeampaa ja kevyempää kuin perinteinen mentorointi: alumnilta ei vaadita tehtävään kouluttautumista eikä hän sitoudu mihinkään pidemmäksi aikaa, ja hän voi myös itse valita kanavat, joiden kautta häneen voi ottaa yhteyttä. Alumni Ambassadorilta vaaditaan vain halua jakaa osaamistaan opiskelijoille ja sitoutua vastaamaan saamiinsa kysymyksiin parhaan tietämyksensä mukaan – tai tarvittaessa toteamaan, että ”juuri nyt en ehdi auttaa”. Opiskelijoille palvelu tarjoaa monipuolista kokemusta omaavien alumnien näkökulmia ja täsmäapua mieltä askarruttaviin työelämän kysymyksiin.

Opiskelijat ja vapaaehtoiset alumnit liittyvät palveluun Alumniyhdistyksen verkkosivuilla. Alumniyhdistys varmistaa, että kaikki palvelussa mukana olevat ovat Alumniyhdistyksen jäseniä tai Helsingin yliopiston nykyisiä tai vastavalmistuneita opiskelijoita. Kaikki palveluun liittyneet saavat tarkat toimintaohjeet, ja opiskelijat ottavat yhteyttä valitsemaansa Alumni Ambassadoriin tämän työurastaan ja osaamisestaan ilmoittamien tietojen perusteella. Tämän jälkeen alumni ja opiskelija jatkavat yhteydenpitoa parhaaksi katsomallaan tavalla, kunnes opiskelija on saanut apua häntä askarruttaneeseen ongelmaan.

Alumni Ambassador -palvelun tavoitteena on saada Helsingin yliopiston opiskelijat työllistymään entistä nopeammin ja paremmin koulutustaan vastaaviin tehtäviin aktiivisten alumnien työelämässä kartuttamaa asiantuntemusta hyödyntäen. Samantyyppinen toimintamalli on todettu toimivaksi mm. Harvardissa, jossa alumnitoiminnalla on pitkät perinteet. Alumniyhdistys pyrkii kehittämään palvelua käyttäjien kokemusten perusteella, ja pyydämmekin kaikkia mukaan ilmoittautuneita alumneja ja opiskelijoita antamaan palautetta heille lähetettävällä lomakkeella.