ÅRETS ALUMN FESTFÖRELÄSNING: MARI LEPPÄNEN

Mari Leppänen Turun piispa

Kuva: Jani Laukkanen

Tänk om Finland även i framtiden skulle vara en föregångare inom religionsfrihet?
Religionsfrihetslagen 100 år

Alumnföreningens vår kulminerar på traditionellt vis med Årets Alumn festföreläsning. Den offentliga föreläsningen, som är öppen för alla, hålls av Mari Leppänen, biskop i Åbo ärkestift, magister i teologi och filosofie magister, som valdes till Årets Alumn 2023 av Alumnföreningen.

För att uppmärksamma religionsfrihetslagen som fyller 100 år detta år är Leppänens rubrik Tänk om Finland även i framtiden skulle vara en föregångare inom religionsfrihet? Festföreläsningen hålls i Universitetes Solennitessal och med vinservering efteråt. Anmäl dig senast den 12.4.

Årets alumner är en positiv ambassadör för Helsingfors universitet. Alumnföreningen väljer årligen en person till tjänsten som har stött Helsingfors universitets principer och uppskattningen av akademisk utbildning och höjt Helsingfors akademiska anda. Mari Leppänens förtjänst är att hon aktivt och öppet lyft fram nya perspektiv och svåra frågor i samhällsdebatten.

Tisdag 8.4.2023 klockan 17, Universitetes Solennitessal (Alexandersgatan 5).