HELSINGFORS UNIVERSITETS ALUMNER RF:S ÅRSMÖTE

Klubba_RGB

Helsingfors universitets alumner rf:s ordinarie årsmöte arrangeras onsdagen 16.11.2022 kl. 17.00 i Språkcentrums festsal (Fabiansgatan 26, 3 vån). Under mötet behandlas bland annat bokslutet och verksamhetsberättelsen för året 2021 samt godkännandet av verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiften för år 2023. Därtill väljs nya medlemmar till delegationen och styrelsen och på basen av diskussioner på förra årsmötet besluts om ändringar i föreningens stadgar. Servering efter mötet.

Mötets föredragningslista samt verksamhetsberättelsen 2021, verksamhetsplanen 2023 och förslaget till förändring i stadgarna finns till påseende på föreningens hemsida tillsammans med de övriga mötesmaterialet på kontoret (Universitetsgatan 3, tredje våningen) vardagar klockan 10-16. Om du vill bekanta dig med materialet på kontoret ber vi dig vara i kontakt med oss på förhand.

Du kan också uttrycka din åsikt om de ärenden som behandlas på mötet via epost till: hu@alumnforeningen.fi. Officiella förslag kan dock endast göras på själva mötet. Det finns inte en möjlighet att delta på mötet på distans. Välkommen med och påverka föreningens gemensamma ärenden!

Onsdag 16.11.2022 klockan 17-19, Språkcentrets festsal (Fabiansgatan 26).