2020 Ilk­ka Her­lin

Kuva Ilkka Herlin:stä

Ilkka Herlin

Car­go­tecin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, his­to­rioit­si­ja, FT Ilk­ka Her­lin on Vuo­den Alumni 2020

Helsingin yliopiston alumniyhdistys on valinnut Helsingin yliopiston Vuoden Alumniksi 2020 Cargotecin hallituksen puheenjohtajan, historioitsija FT Ilkka Herlinin.

”Ihmisen pitää siirtyä itse luomistaan suurista järjestelmistä harmoniaan luonnon kanssa. Teknologia pitää sovittaa niin, että se on osa luonnonjärjestelmää. Modernin kulttuurin keskeinen virhe on se, että se on yrittänyt ylhäältä päsmäröidä luonnon kiertoa”, Herlin sanoo.

Vuoden Alumnina Herlin aikoo puhua ainakin siitä, että ilmastonmuutoksen torjunnalla ja elonkirjon romahtamisen torjunnalla on kiire. Qvidjan tilallaan Paraisilla Herlin kokeilee maa- ja metsätaloutta, joka lisää elonkirjoa ja sitoo ilmasta hiilidioksidia maaperään sen sijaan että on hiilen lähde.

Herlin on ponnistellut Itämeren suojelemiseksi 1990-luvun alusta lähtien. Työ on synnyttänyt rantavaltioiden Elävä Itämeri -säätiön (Baltic Sea Action Group, BSAG), regeneratiivisen kierrätysmaatalouden yrityksen Soilfood oy:n sekä uusiutuvan energian yrityksen Q Powerin.

Pääapaino Herlinin tutkijanuralla on ollut tieteen ja teknologian historiassa ja pyrkimyksessä ymmärtää, miten suuret järjestelmät toimivat. Herlin on ollut mukana useissa startupeissa ja ekologisissa innovaatioissa. Mikä on innovaatioiden resepti?

”Keskeistä on perustutkimus, jolle ei ole etukäteen asetettu tavoitetta taipua innovaatioksi. Kaikki, missä olen mukana, on syntynyt tinkimättömästä ja parhaasta perustutkimuksesta ja marginaaliaiheista – ja vasta myöhemmin se on yhdistetty ratkaisukeskeiseen ajatteluun.”

Alum­ni­Fo­rum Vuo­den Alumni 2020

Entä jos voimme päästä tuhoavasta parantavaan luontosuhteeseen? Elää harmoniassa osana luontoa?
Perjantaina 11.9.2020 klo 17.00
Paikka: Tiedekulma, Yliopistonkatu 4 ja livestriimaus