2023 Mari Leppänen

Mari Leppänen Turun piispa

Kuva: Jani Laukkanen

Helsingin yliopiston alumniyhdistys on valinnut Vuoden Alumniksi 2023 Turun arkkihiippakunnan piispa, teologian maisteri ja filosofian maisteri Mari Leppäsen.

Vuoden Alumni on Helsingin yliopiston myönteinen lähettiläs. Alumniyhdistys valitsee tehtävään vuosittain henkilön, joka on toiminnallaan tukenut Helsingin yliopiston periaatteita ja akateemisen koulutuksen arvostusta sekä nostanut akateemista Helsingin henkeä. Leppäsen ansiona nousi esiin etenkin aktiivinen, uusia näkökulmia avaava ja vaikeita aiheita pelkäämätön osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Vuoden Alumnina Mari Leppänen haluaa korostaa tiedemaailman ja uskonnon yhteyttä. Hänen mukaansa tiede on tärkeä peili kirkolle. ”Evankelis-luterilainen kirkko on aina ollut tiedemyönteinen ja päivittänyt näkemyksiään sitä mukaa kuin ymmärrys maailmasta on kasvanut”, Leppänen sanoo.

Nyt kirkossa keskustellaan samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon. ”Käsitys seksuaalisuudesta on muuttunut, ja tässä muutoksessa tieteellä on ollut suuri merkitys. Kirkon tulisi ottaa todesta muuttunut tieto ja ymmärrys ihmisestä. Muutos näkyy jo seurakuntien arjessa, mutta sen tulisi näkyä myös kirkon päätöksenteossa. Ilman vuoropuhelua uusimman tutkimuksen kanssa uskontulkinta saattaa paitsi vääristyä myös etääntyä ihmisten arjesta ja todellisuudesta”, Leppänen sanoo.

Kulttuurintutkijasta kohti papin kutsumusta

Mari Leppänen (o.s. Pentikäinen) aloitti folkloristiikan opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 1998 ja valmistui filosofian maisteriksi 2005. ”Minulta on usein kysytty, onko filosofian maisterin tutkinnosta iloa papille tai piispalle. Kyllä on. Olen yhä identiteetiltäni myös kulttuurintutkija ja kiinnostunut ihmisten elämäntarinoista. Se toivottavasti näkyy siinä, miten tänä päivänä teen työtä ja olen vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa”, Leppänen sanoo.

Valmistuttuaan Leppänen haaveili tutkijan urasta ja työskenteli elämäkertojen parissa ohjaten muun muassa elämäkertakirjoittamisen kursseja. Kirkon työntekijää hänestä ei pitänyt tulla, mutta hän päätyi tiedottajaksi Liedon seurakuntaan. Siellä hän tutustui ja ystävystyi nuorten teologien kanssa ja pohti myös omaa pappiskutsumustaan. Kysymys oli vaikea, sillä Leppänen oli taustaltaan vanhoillislestadiolainen eikä herätysliike hyväksynyt naispappeutta.

Hän haki ja pääsi Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan vuonna 2008, ja teologian maisteriksi hän valmistui 2012. Gradussaan hän käsitteli naisten pappeudesta käytyä keskustelua vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä. Arkkipiispa Kari Mäkinen vihki Leppäsen papiksi maaliskuussa 2012.

Piispa toivoo monipuolista perustutkimusta

Sittemmin Leppänen on työskennellyt muun muassa Kirkkohallituksessa, Turun piispan erityisavustajana ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaanina. Turun arkkihiippakunnan piispaksi hänet valittiin vuonna 2021. ”Vaikka kirkon institutionaalinen rooli muuttuu, tässä ajassa on paljon hengellistä etsintää. Näen kirkon työn merkityksen, ja kriisiaikoina se korostuu. Kirkolla on tärkeä paikka myös tulevaisuudessa; meillä on taitavat, koulutetut työntekijät ja hyvät resurssit. Olennaista on, osaammeko olla lähellä ihmisten arkea, turvana hädässä ja jakamassa iloa”, Leppänen sanoo.

Tiedeyhteisölle Leppäsen viesti on, että monipuolista perustutkimusta tarvitaan aina ja tieteen arvo korostuu erilaisten globaalien, toisiinsa kytkeytyvien kriisien keskellä. ”Tuntemattoman edessä korostuu luotettavan ja tutkitun tiedon merkitys. Tieteen avulla voi ymmärtää monimutkaisia keskinäisriippuvuuksia hallitsemattoman tuntuisessa maailmassa”, hän sanoo.

Leppänen muistuttaa, että sodan ja pandemian rinnalla maailmanlaajuisina haasteina vaikuttavat yhä ilmastonmuutos sekä siitä johtuvat eriarvoistuminen, pakolaisuus ja köyhyys. Myös ihmisten välinen vastakkainasettelu kärjistyy koko ajan. ”Tähän kaikkeen tarvitaan tutkittua tietoa, koulutusta ja tiedeyhteisöä, joka auttaa löytämään ratkaisuja. Niitä etsiessämme tarvitsemme viisautta ja ihmisyyttä”, tuleva Vuoden Alumni toteaa.

Vuoden Alumni Mari Leppäsen juhlaluento pidetään Yliopiston juhlasalissa tiistaina 18.4.2023 klo 17. Tarkempia tietoja tapahtumasta löytyy tästä linkistä.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Ville Sinnemäki
Puh. 050 5819650, ville.sinnemaki@alumniyhdistys.fi
www.alumniyhdistys.fi