Studerande, kom med här!

Med hjälp av Alumni Ambassador -tjänsten kan du ta kontakt med våra ambassadörer, d.v.s. alumner som vill hjälpa studenter hitta sysselsättning. Att gå med i verksamheten är gratis för studerande och kräver inte medlemskap i Alumnföreningen.

1.  Kom med i tjänsten genom den nedanstående länken.
2.  Vänta på godkännande och ytterligare anvisningar från Alumnkontoret.