Delegationen 2019-2020

Alumnföreningens delegation följer föreningens styrelses administration och stöder styrelsens och universitetets verksamhet samt deras strategiska målsättningar.

Alexander Bargum

Alexander Bargum är 1. viceordförande för ALumnföreningens delegation och vd för Algol-koncernen. Bargum är alumn från juridiska fakulteten.

Anna-Maria Soininvaara

Anna-Maria Soininvaara är direktör för Centrumbiblioteket i Helsingfors och alumn från humanistiska fakulteten.

Carmela Kantor-Aaltonen

Carmela Kantor-Aaltonen är ombudsman för Suomen Bioteollisuus och Kemianteollisuus och alumn i biovetenskaper.

Heidi Andersson

Heidi Andersson är frilansskribent, naturskyddsaktivist och alumn i rättsvetenskaper.

Anderson är styrelsemedlem för WWF Finland. Heidi har också haft en egen juristbyrå. Hon har flera examina från Helsingfors universitet och hon är magister i statsvetenskap och Juris Doctor i rättsvetenskap. Hon är dessutom med i rättsvetenskapliga fakultetens diskussionsråd och styrelsemedlem i Sysmän Suvisoitto. Andersson har varit med om att grunda alumnfonden Ympäristön ystävät.

Heljä Misukka

Heljä Misukka är ubildningsdirektör på OAJ och alumn från statsvetenskapliga fakulteten.

Jari Pitkälä

Jari Pitkälä är Chief Growth Officer för Bravedo Oy och alumn från teologiska fakulteten.

Juha Jolkkonen

Juha Jolkkonen är 2. viceordförande för Alumnföreningens delegation. Han är sektorchef för Social- och hälsovårdssektorn på Helsingfors stad och alumn från medicinska fakulteten, 

 

 

Juha Pekka Katainen

Juha Pekka Katainen är partner på advokatbyrån Krogerus och alumn från juridiska fakulteten.

Kirsi Komi

Kirsi Komi är jurist, styrelseproffs och alumn i rättsvetenskaper. En stor del av karriären jobbade Komi för Nokia, först som jurist och senare som chefsjurist för Nokia-Siemens Networks.

Sedan 2010 har Komi suttit i följande styrelser: Bittium Oyj, Citycon Oyj, Finnvera Oyj, Martela Oyj, Mestä Board Oyj, Patria Oyj, SPR Veripalvelu, Vekkaus Oy, Docrates Oy, Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaset ry.

Leena Niemistö

Leena Niemistö är ordförande för Alumnföreningens delegation. Hon är en betydande investerare inom branchen för hälsa och medicin och är bl.a. ordförande för Finlands Nationaloperas styrelse, viceordförande för Pihlajalinna Oy:s styrelse samt viceordförande för Stockmann Oyj:s styrelse.  Leena Niemistö är alumn från medicinska fakulteten.

LEENA RANTANEN

Leena Rantanen är ecklestiastikråd vid Kyrkostyrelsen och alumn från juridiska fakulteten.

Mari Pantsar

Mari Pantsar. Kuva: Miikka Pirinen / Sitra

Mari Pantsar är direktör för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Hon fungerar även som styrelsemedlem för Tampereen teknillisen yliopiston säätiö samt Ahlström Capital Cleantech Management Ky. Hon är alumn från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Maria Hilska-Aaltonen

Maria Hilska-Aaltonen

Maria Hilska-Aaltonen är forstråd vid Jord och skogsbruksministeriet och alumn från agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Mika Maliranta

Mika Maliranta är forskningsprofessor på Konkurrens- och konsumentverket och alumn från statvetenskapliga fakulteten.

Mikko Surakka

Mikko Surakka är Pharmia Ab:s Sales and Account direktör och alumn från farmaceutiska fakulteten.

Peter Stenlund

LKS 20140920 LKS 20140314 Ulkoministeriön valtiosihteeri Peter Stenlund 13. maaliskuuta 2014 Helsingissä. STR / LEHTIKUVA Seppo Samuli

Peter Stenlund är statssekreterare för utrikesministeriet och alumn i statsvetenskap.

Vid utrikesministeriet har Stenlund tidigare varit chef för sekretariatet för nordiskt samarbete och ställföreträdare för den nordiska samarbetsministern 1996–1998. Han har också varit konsultativ tjänsteman med ansvar för den Nordliga dimensionen och Arktiska rådet 1998–2003. Innan Stenlund kom till utrikesministeriet har han jobbat som journalist och informatör för bland annat Svensk Presstjänst och Svenska folkpartiet, som SFP:s partisekreterare och europaassistent.

PIA WIDÉN

Pia Widén är doktorand och alumn från humanistiska fakulteten.

Ritva-Liisa Luomaranta

Ritva-Liisa Luomaranta är vicehäradshövding och arbetar som advokat vid advokatbyrån Borenius. Luomaranta är alumn i rättsvetenskap.

Sami Sarvilinna

Sami Sarvilinna är kanslichef för Helsingfors stad. Sarvilinna är alumn från juridiska och humanistiska fakulteten.

Seppo Honkapohja

Seppo Honkapohja är professor vid Aalto-universitetet, ekonom och alumn i statsvetenskaper.

Honkapohja har tidigare arbetat som bland annat professor i makroekonomi vid Cambridge universitet, Finlands akademi, Helsingfors universitet, Harvard och Handelshögskolan i Åbo. Honkapohjas forskningsarbete behandlar huvudsakligen penningpolitik.

Taisto Hujala

Vicehäradshövding Taisto Hujala är auktoriserad jurist, If Skadeförsäkringsbolag och alumn från juridiska fakulteten.

Teemu Tanner

LKS 20170811 LKS 20120301 Ulkoministeriön poliittisen osastonpäällikkö Teemu Tanner kuvattuna Helsingissä keskiviikkona 22. helmikuuta 2012. Tanner siirtyy ulkoministeriöstä presidentti Sauli Niinistön kansliapäälliköksi. Hän aloittaa tehtävässään 1. huhtikuuta 2012. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Teemu Tanner är ambassadör i Finlands ambassad i Paris. Tanner är alumn från statsvetenskapliga fakulteten.