Delegationen 2019-2020

Alumnföreningens delegation följer föreningens styrelses administration och stöder styrelsens och universitetets verksamhet samt deras strategiska målsättningar.

Leena Niemistö

Leena Niemistö

Leena Niemistö är ordförande för Alumnföreningens delegation. Hon är en betydande investerare inom...

Alexander Bargum

Alexander Bargum

Alexander Bargum är 1. viceordförande för ALumnföreningens delegation och vd för Algol-koncernen....

Juha Jolkkonen

Juha Jolkkonen

Juha Jolkkonen är 2. viceordförande för Alumnföreningens delegation. Han är sektorchef för Social-...

Heidi Andersson

Heidi Andersson

Heidi Andersson är frilansskribent, naturskyddsaktivist och alumn i rättsvetenskaper. Anderson är...

Seppo Honkapohja

Seppo Honkapohja

Seppo Honkapohja är professor vid Aalto-universitetet, ekonom och alumn i statsvetenskaper....

Taisto Hujala

Taisto Hujala

Vicehäradshövding Taisto Hujala är auktoriserad jurist, If Skadeförsäkringsbolag och alumn från...

Juha Pekka Katainen

Juha Pekka Katainen

Juha Pekka Katainen är partner på advokatbyrån Krogerus och alumn från juridiska fakulteten.

Kirsi Komi

Kirsi Komi

Kirsi Komi är jurist, styrelseproffs och alumn i rättsvetenskaper. En stor del av karriären...

Ritva-Liisa Luomaranta

Ritva-Liisa Luomaranta

Ritva-Liisa Luomaranta är vicehäradshövding och arbetar som advokat vid advokatbyrån Borenius....

Mika Maliranta

Mika Maliranta

Mika Maliranta är forskningsprofessor på Konkurrens- och konsumentverket och alumn från...

Heljä Misukka

Heljä Misukka

Heljä Misukka är ubildningsdirektör på OAJ och alumn från statsvetenskapliga fakulteten.

Mari Pantsar

Mari Pantsar

Mari Pantsar är direktör för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Hon fungerar även...

Jari Pitkälä

Jari Pitkälä

Jari Pitkälä är Chief Growth Officer för Bravedo Oy och alumn från teologiska fakulteten.

LEENA RANTANEN

LEENA RANTANEN

Leena Rantanen är ecklestiastikråd vid Kyrkostyrelsen och alumn från juridiska fakulteten.

Sami Sarvilinna

Sami Sarvilinna

Sami Sarvilinna är kanslichef för Helsingfors stad. Sarvilinna är alumn från juridiska och...

Peter Stenlund

Peter Stenlund

Peter Stenlund är statssekreterare för utrikesministeriet och alumn i statsvetenskap. Vid...

Mikko Surakka

Mikko Surakka

Mikko Surakka är Pharmia Ab:s Sales and Account direktör och alumn från farmaceutiska fakulteten.

Teemu Tanner

Teemu Tanner

Teemu Tanner är ambassadör i Finlands ambassad i Paris. Tanner är alumn från statsvetenskapliga...

PIA WIDÉN

PIA WIDÉN

Pia Widén är doktorand och alumn från humanistiska fakulteten.